Podnikání

Podnikatel a EET

O každé tržbě v hotovosti musí podnikatel (právnická i fyzická osoba) podat pomocí internetu správci daně hlášení o příjmu hotovostní platby a vydat odběrateli/zákazníkovi účtenku s údaji, které zpětně od správce daně obdržel (především FIK = fiskální identifikační kód, BKP = bezpečnostní kód poplatníka). Výjimku mají pouze provozovatelé sociálních služeb, prodejci sladkovodních ryb v období od 18. do 24. prosince, zrakově postižené osoby, příjemci tržeb z předplacených telefonních karet a hotovosti z hazardních her.

Přijal jsi hotovost Vydej účtenku

Elektronickou evidenci tržeb může každý zajistit buď pomocí příslušné aplikace, někdy je systém EET součástí zakoupeného softwaru a je potřeba ho jen aktivovat.

Před zahájením EET požádá podnikatel finanční úřad o autentizační údaje. To lze provést buď osobně na příslušném FÚ, pomocí daňového portálu finanční správy, anebo přes datovou schránku. Autentizační údaje jsou vlastně uživatelské jméno a heslo, jimiž se podnikatel přihlásí do správy údajů evidence tržeb. Tam zaeviduje svou provozovnu, případně více provozoven, z nichž plynou tržby v hotovosti. Provozovny obdrží identifikační číslo, jež bude vždy uvedeno na účtence, kterou obdrží datovou zprávou správce daně, a rovněž odběratel/zákazník. Zároveň s IČ bude vygenerován Certifikát – tedy soubor s příponou .p12, a ten si podnikatel stáhne do počítače a do pokladních zařízení. Může mít jeden Certifikát pro všechny provozovny i pokladny, anebo jich může být víc –  pro každou pokladnu samostatně. Nejprve se v ověřovacím módu otestuje funkčnost systému (testovací tržby se u správce daně neuloží). A poté již může podnikatel zpracovávat hotovostní tržby dle zákona č. 112/2016 Sb. – Zákon o evidenci tržeb.
Příjem do pokladny

Několik dobrých tipů pro začínající uživatele EET:

·         chcete-li stornovat už zadanou tržbu, zadejte ji ještě jednou, ale tentokrát s mínusem

·         storna ani opravy se nepárují s původní evidovanou tržbou

·         jde-li účtenka vystavit, avšak není možné ji vytisknout, můžete ji dodat odběrateli/zákazníkovi i elektronicky

·         výpadek připojení k internetu delší než 48 hodin – po opětném připojení bezodkladně zaevidovat hotovostní tržby, které nebylo možné provést „online“, a to každou zvlášť; odesílání opakujte až do obdržení FIK