Nezařazené

Prevence je základ


Na začátku to bývá zpravidla zvědavost nebo sociální důvody, které vedou k první zkušenosti s drogou. Může se stát, že váš puberťák či dospívající slečna prostě chtějí patřit k nějaké partě lidí a bojí se, že budou odmítnuti či vyloučeni z této skupiny. Odolat takové nabídce je určitě snažší, když vaše dítě umí „mít rádo“ – a to zdravým způsobem sebe i druhé. A tomu se učí doma mezi blízkými a od malička.

rozzlobený panák

Dalším důvodem ke startu k závislosti může být snaha utéci před realitou, která je nějakým způsobem neúnosná. Nedorozumění a hádky v rodině, potíže ve škole, se spolužáky, s penězi – to vše buduje zeď mezi dítětem a okolím. Pokud dítě ztratí schopnost alespoň něco z uvedeného pozitivně ovlivnit nezbývá mu než se stáhnout do svého světa, a i ten je potřeba „přebarvit na růžovo”. Informace pro rodiče tedy zní – mocným nástrojem vztahů je upřímný zájem o druhého. Buďte s dětmi, zajímejte se o ně, věnujte jim čas!

smutný puberťák

Touha po bezpečí, pozornosti či radosti, kterou může poskytnout skupina vrstevníků a kterou dítě postrádalo jinde, může být dalším slabým místem. Nebo snaha vyhnout se za každou cenu strachu – ze selhání, z neúspěchu ve škole nebo ve vztazích. Proto je děti dobré v rozumné míře trénovat na neúspěch, který občas v životě přijde. Známá doporučení tedy směřují k posilování osobnosti ve sportu nebo jiných zájmech, které dítě dělá opravdu rádo. A doma – hrajete třeba i společenské hry? Díváte se společně na filmy? Nebo u těch nejmenších třeba i na pohádku?

Základem prevence je včas zprostředkovat dítěti zážitky radosti, spokojenosti, uznání i pozornosti zdravými cestami. Všechny uvedené touhy a přání jsou velmi pochopitelné (i v životě dospělých), a jsou motorem našich aktivit. Jde však o to, jestli motor včas nastartujete vybranou zdravou aktivitou, spojenou s určitým úsilím, prací a možná i nějakými překážkami, popř. zklamáním, nebo půjdete pasivní cestou a ke spokojenosti si vaše dítě „pomůže chemií“.