Nezařazené

Základní zásady péče o koně

Krmivo

Bylo by asi zbytečné o krmivu popisovat, že by mělo být vyvážené. To se týká jak lidí, tak i zvířat, a koně nejsou výjimkou. Základem stravy těchto elegánů je seno. Dále se jako krmivo používá upravená pícnina a pochopitelně čerstvá tráva na pastvinách v teplém období roku. Koně konzumují stravu průběžně během dne častěji v malých dávkách, není tedy vůbec žádoucí je překrmovat a nedávat jim mnoho pícniny bohaté na nutriční prvky. Stejně tak je žádoucí omezit přísun škrobů, do stravy se přidává ječmen nebo oves, ale pouze v malém množství. Zvířata musí mít také přísun k pitné vodě a mít možnost pít z napáječky v podstatě nepřetržitě.
kůň na louce

Hřebelcování

Péči o čistotu srsti a hřívy musíme provádět každý den. A to z důvodu nejen vzhledového, ale především hygienického a zdravotního. Zvířecí srst je totiž živnou půdou pro mnohé mikroorganismy, které parazitují na kůži. K čištění se používá kartáč a gumové hřbílko, nezapomínáme ani na hřívu, především na pravidelné rozčesávání a zastřihávání.

Kopyta

Koně jsou lichokopytníci a v umělých chovech jsou okováni. To však neznamená, že se jim podkova jednou vpraví do kopyta a tím to končí. Rohovina neustále odrůstá, podkovy se opotřebovávají a je třeba je nechat kovat několikrát v průběhu roku. Kopyta se musí denně čistit a sledovat jejich stav, zda se na nich neobjevují trhliny nebo záněty. Kopytům také svědčí občasný kontakt s vodou nebo vlhkostí, pro koně je ideální mít možnost být na pastvě a zajistit jim pohyb po vlhké trávě. Při projížďkách jim prospěje občasný pohyb v potoce nebo v mělké stojaté vodě.
hlavy koňů

Finance

Pořízení každého zvířete vyžaduje pečlivé zvážení všech pro a proti a především finančních možností. Do plateb je třeba zahrnout nejen náklady na jeho pořízení, ale i poplatky za veterinární ošetření a krmivo. V tomto případě navíc ustájení a sportovní vybavení (sedlo a sportovní potřeby pro rekreační nebo sportovní ježdění).