Nákupy

Ochrana osobních údajů Orca collagen

Přestože jsou naše výrobky distribuovány několika způsoby, klademe vždy důraz, na dodržení zásad GDPR. Těmito zásadami se řídí nejenom naše distribuce, ale i PR aktivity a aktivity související s aktivitami v Orca collagen clubu. Anonymita zákazníků a partnerů, je na prvním místě a s osvědčenou kvalitou, našich výrobků z darů Severního moře, tvoří komplexní cestu ke spokojenosti našich partnerů a zákazníků. Jsme si vědomi mnoha nebezpečí, které v dnešní době čekají na zákazníky a partnery uživatelů a držitelů obchodních databází. Všichni v naší společnosti jsou proškoleni o zásadách bezpečnosti nakládání s daty, jak v písemné, tak elektronické pohodě, v duchu zásad GDPR.

pečlivě bdíme nad bezpečností vašich dat

Zásady a podmínky ochrany osobních údajů https://www.orcacollagen.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ se dají shrnout do několika bodů:

1)základní ustanovení

Řídí se ustanovením Evropského parlamentu a Rady EU 2016679, za dne 27.4.2016

2)druh zpracovaných osobních údajů

Osobní údaje poskytované kupujícím, nebo uživatelem

3)za jakým účelem jsou zpracovávány údaje

Za účelem prodeje na všech platformách včetně E-shopu a za účelem veškerých obchodních aktivit uživatele

4)zákonnost zpracování

Za dodržení všech platných podmínek GDPR

5)doba zpracování osobních údajů

Po celou dobu trvání smluvního, nebo obchodního vztahu, mezi prodávajícím a kupujícím

6)Práva subjektu(držitele), obchodních údajů

Subjekt má právo znát informace o totožnosti a kontaktních údajů správce, či jeho případného zástupce

vaše data zůstanou vždy čistým terčem proti zneužití

7)Zpracování cookies při vstupu na WEB

V souladu se zásadami užívání cookies

8)závěrečné ustanovení zpracování Osobních údajů

Řídí se právním řádem České republiky a zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů

Jakékoliv další dotazy vám zodpovíme na našich webových stránkách, jejichž odkaz naleznete výše.

Víme, že spokojenost zákazníka sestává z mnoha aspektů, a proto se snažíme, aby naši zákazníci nakupovali, nejen kvalitní zboží a v co nejkratším možném čase, jste jej obdrželi, ale stránku bezpečnosti vašich údajů, řadíme stejně vysoko.